Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 3/ AR 2007/08

Sdělení studijního oddělení
č. 3/ AR 2007/08

Neotevření předmětů na zimní semestr akad. roku 2007/2008

Vzhledem k malému zájmu studentů nebudouzimním semestru akademického roku 2007/2008 otevřeny následující předměty. Uvedené předměty letního semestru nebudou otevřeny z organizačních důvodů na příslušných katedrách. Studenti, kteří se u předběžného zápisu přihlásili k jejich studiu, si mohou u vlastního zápisu zapsat jako náhradu jiný povinně volitelný, resp. výběrový předmět, dodrží-li ustanovení čl. 18 Studijního a zkušebního řádu JU..

Zkratka předmětu Název předmětu Těmto studentům byl předmět odzapsán
KNJ/PLI1 Vybrané problémy lingvistiky I - rétorika A Bartušková Lucie P04347
    Kolářová Kateřina P04478
    Zahrádková Veronika P04391
       
KNJ/PLI3 Vybrané problémy lingvistiky - textová lingvistika Jiráková Pavlína P04226
    Kohlschütterová Monika P03066
    Kolářová Kateřina P04478
    Lattnerová Lucie P04519
    Müllerová Vendula P03082
    Šáro Ondřej P03096
    Vojtová Lenka P050006
       
KNJ/NZRB Základy rétoriky Čapková Pavlína P05116
    Veselá Veronika P05178
    Wanglerová Barbora P05179
       
KNJ/NGSB Gender a společnost Čapková Pavlína P05116
    Dunovská Zuzana P05118
    Veselá Marcela P05657
    Wanglerová Barbora P05179
       
KRO/MPRB Mezinárodní právo Cífková Zuzana P05345
    Shýbal Petr P05361
    Vítková Hana P05363
       
KRO/ŠSE1 Literární setkání se Španělskem a Latinskou Amerikou I Horčic Matěj P06949
    Michnerová Veronika P06395
    Smékalová Jana P06398
    Trávníčková Zuzana P06400
       
KSV/ČPTZ Četba z politologických textů Kalousová Dita T06050
       
KMA/MAAZ Matematika v angličtině pro ZŠ a NŠ Bachr Ondřej P040002
    Butorová Zuzana P05457
    Stuchlíková Adriana P05276
    Zdráhalová Lenka P03763
       
KMA/MAAS Matematika v angličtině pro SŠ Bínová Tereza Aurelia P06994
    Menšík Martin P06230
    Železný Zdeněk P06232
       
KMA/EXC Excel na základní škole Doskočilová Renata P05671
    Kavříková Michaela P05375
    Komínek Jiří P03350
    Pánková Gabriela P06844
    Polášková Lucie P06848
    Vopálková Vendula P02437
    Zemanová Veronika P050007
       
KMA/DG Dynamická geometrie Höferová Lucie P03349
    Švehla Jiří P06356