Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 11/ AR 2007/08

Sdělení studijního oddělení
č. 11/ AR 2007/08

Odevzdání indexů ke kontrole
k závěrečným zkouškám certifikátu HV, VV, SPG, TV

PRO STUDUJÍCÍ 4. ROKEM OBOR UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Přihlášky k ZZ z certifikátového programu do 7. 3. 2008 na katedře.

Indexy ke kontrole je třeba odevzdat nejpozději do 21. března 2008 studijní referentce, termíny závěrečných zkoušek jsou stanoveny na období 31. 3. - 9. 4. 2008 (konkrétní termín bude zveřejněn na příslušné katedře).

Po vykonání závěrečné zkoušky z certifikátového programu si bude možné index opět vyzvednout k uzavření LS 2007/8.