Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 16/ AR 2007/08

Sdělení studijního oddělení
č. 16/ AR 2007/08

Harmonogramy zápisu do akademického roku 2008/2009

Zápisy studentů budoucího 2. a vyššího roku prezenčního studia na Pedagogické fakultě JU proběhnou ve dnech 6. - 17. 10. 2008 dle vyvěšených harmonogramů jednotlivých referentek. Termín zápisu je závazný! Přesné pokyny k průběhu zápisu do AR 2008/2009 budou zveřejněny nejpozději 6. října 2008 na vstupních dveřích do jednotlivých kanceláří stud. referentek.

Současně prosíme o včasné odevzdání výkazů o studiu (tj. indexů) k uzavření výsledků akademického roku 2007/2008, výkazy odevzdáváte svým referentkám na studijní oddělení - osobně, poštou, prostřednictvím podatelny nebo uzamykatelné dřevěné schránky nacházející se před studijním oddělením. Mezní termín pro získání 40 kreditů za 1. rok studia, resp. 80 kreditů za 4 po sobě jdoucí semestry studia je harmonogramem akademického roku stanoven na 5. 9. 2008.

V případě, že se student nemůže k zápisu dostavit, je povinen se písemně omluvit a použít plnou moc, kterou pověří jiného studenta PF JU k provedení svého zápisu. Formuláře plné moci jsou k dispozici v tištěné verzi na studijním oddělení a ke stažení na fakultních www stránkách.