Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 4/ AR 2008/09

Sdělení studijního oddělení
č. 4/ AR 2008/09

Přihlášky k SZZ

Sdělujeme všem studentům posledního roku studia, že na adrese http://www.pf.jcu.cz/structure/other_departments/studijni_oddeleni/szzform.php jsou od 21. 10. 2008 k dispozici formuláře přihlášek ke státní závěrečné zkoušce (jednak v podobě ke stažení, jednak v podobě k odeslání on-line). Přihlášky k SZZ je možné si vyzvednout i na studijním oddělení PF JU.

Přihlášky k SZZ je třeba podat nejpozději do 30. 11. 2008.
Index k uzavření předmětu SZZ odevzdejte na studijní oddělení do 23. 1. 2009.

Pokud chcete v únorovém termínu obhajovat DP, resp. BP, je Vaší povinností zaregistrovat diplomovou, resp. bakalářskou práci na sekretariátu příslušné katedry do 30. 11. 2008, neurčí-li vedoucí katedry jinak.