Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 5/ AR 2008/09

Sdělení studijního oddělení
č. 5/ AR 2008/09

Neotevření předmětů na zimní semestr akad. roku 2008/2009
na Teologické fakultě JU

Podle sdělení studijního oddělení TF JU nebudou vzhledem k malému zájmu studentů v zimním semestru akademického roku 2008/2009 otevřeny na TF JU níže uvedené předměty. Studentům PF, kteří si je zapsali, budou muset být tyto předměty odzapsány.

 

Zkratka předmětu Název předmětu Těmto studentům byl předmět odzapsán
KPD/KEV Koncepce etické výchovy Zelenková Lenka (MV) P080084
KPD/NSMP1 Aplikovaný seminář z mediální pedagogiky Handrlicová Erika (PO) P03334
    Zimová Šárka (PO) P03338
KPY/KBFD Biologie a fyziologie dítěte Záleský Ondřej (VDa) P06300
KPD/NTV1 Technologie vzdělávání Handrlicová Erika (PO) P03334
    Křešničková Dana (PO) P06967