Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 13/ AR 2008/09

Sdělení studijního oddělení
č. 13/ AR 2008/09

Organizace předzápisu do akademického roku 2009/2010

Termín:   8. 6. (od 8.00 hod.) - 6. 9. 2009 (do 23.59 hodin)
(podle provozu budovy - po celý den, v pátek 4. 9. 2009 do 17.00 hodin)
 
Učebny:   J 242: 8. 6. - 12. 6.
    (8. 6. od 9.00 h; 11. 6. od 11.00 h; 12. 6. od 13.00 h)
    J 243: 8. 6. - 4. 9.
    (10. 6. od 8.00 h do 14.00 h; 16. 6. od 8.00 h do 13.00 h a od 15.00 h; 17. 6. od 13.00 h; 19. 6. od 10.00 h)
    J 236: 8. 6. - 4. 9.
    J 327: 8. 6. - 4. 9.     (19. 6. od 16.00 h)
   
    (pozor na prázdninový provoz počítačových učeben!)

 

Lze využít možnosti předzápisu přes web! Je tedy možné přihlásit se z internetové kavárny, z domova, apod.

 

Přihlašovací stránka (web www.jcu.cz)

 

...nebo postupná cesta k připojení:

  • hlavní stránka Jihočeské univerzity www.jcu.cz
  • v levém sloupci najít oddíl "Studium, vzdělávání"
  • vstoupit na položku "IS STAG"
  • otevře se okno, kde jsou shromážděny všechny zatím dostupné funkce
  • klikněte na "Předzápis"
  • klikněte na "Přihlášení do systému" (odtud je postup shodný s "klasickým" přihlašováním - uživatelské jméno = osobní číslo studenta a heslo = x+RČ, nebo změněné)
  • po vstupu do své karty čtěte pečlivě nápovědu, která je umístěna pod velkým žlutým otazníkem a poté se pokuste o přihlášení (vysvětlivky používaných symbolů Vám napoví, jak jste byli, či nebyli úspěšní)

 

Poznámka:
Tzv. "čekatelé na SZZ" se předzápisu účastní v případě, že jim chybí k ukončení studia splnění nějaké povinnosti. Tyto povinnosti si právě v této době předzapisují. Ti, kteří čekají pouze na složení SZZ, se předzápisu nemusí účastnit.