Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 3/ AR 2009/10

Sdělení studijního oddělení
č. 3/ AR 2009/10

Neotevření předmětů na zimní semestr akad. roku 2009/2010

Vzhledem k malému zájmu studentů nebudouzimním semestru akademického roku 2009/2010 otevřeny následující předměty. Studenti, kteří se u předběžného zápisu přihlásili k jejich studiu, si mohou u vlastního zápisu zapsat jako náhradu jiný povinně volitelný, resp. výběrový předmět, dodrží-li ustanovení čl. 18 Studijního a zkušebního řádu JU.

 

Zkratka předmětu Název předmětu Těmto studentům byl předmět odzapsán
KAJ/AJZ9 Anglický jazyk IX Dvořáková Lenka P05436
    Faltová Markéta P04758
    Ziklová Hana P05455
       
KFY/PLA Fyzika plazmatu Bilý Tomáš P07950
    Bouda Karel P06513
    Pekárek Michal P07961
    Petřík Vladimír P07317
       
KFY/JAE Jaderná energetika Varnuška Pavel P07899
       
KFY/SW3 SolidWorks 3 Bartko Ladislav P070243
    Maroušek Rostislav P08266
    Záleská Lenka P07323
       
KFY/TPR7 Technická praktika VII Heřman Michal P07762
    Krčmář Roman P08379
       
KHV/INSZ Instrumentální soubor Dočkalová Zuzana P06812
    Hazuková Martina P06819
       
UES/EEF Estetika filmu Krejčová Jaroslava P08920
       
KSV/DV Dramatická výchova Dvořáková Klára P07415
    Hofbauer Michal P050014
    Klůsová Andrea P07425
    Štecherová Markéta P07435
    Žáková Marie P06365
       
KMA/UPM Užití počítačů v matematice Bínů Mattie P06994
    Kuvik Jan P08622
    Mácha Václav P07944
       
KNJ/HPVZ Hry a písně ve výuce NJ Drengubáková Pavla P07610
    Havelková Lenka P07612
    Klimasová Martina P07616
    Kosíková Eva P06530
    Spadernová Jana P07493
       
KTS/ASPZ1 Asistentská praxe I - ZŠ Dvořáková Daniela P06638
       
KTS/KKU Kondiční kulturistika Géblová Zuzana P08680
    Kysel Jiří P04581
       
KTS/SMK Statistické metody v kinantropologii Píchová Zuzana P07350
       
KTS/TDL TD lidových a společenských tanců Píchová Zuzana P07350