Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 6/ AR 2009/10

Sdělení studijního oddělení
č. 6/ AR 2009/10

Certifikátový program tělesné výchovy

Upozorňujeme studenty učitelství pro 1. stupeň základní školy zapsané v akademickém roce 2009/2010 v prvním roce studia, že si v rámci svých výběrových předmětů mohou od letního semestru zapsat tzv. certifikátový program tělesné výchovy.

Pokud se tak studenti rozhodnou, je třeba, aby se nejpozději do 5. 2. 2010 přihlásili na Katedře tělesné výchovy a sportu u sekretářky katedry p. V. Pohankové - tel. 387 773 170); ta předá kompletní seznam studentů studijnímu oddělení.

Studijní oddělení pak připraví podklady pro počítačový předzápis výše zmiňovaného certifikátu.