Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 9/ AR 2010/11

Sdělení studijního oddělení
č. 9/ AR 2010/11

CERTIFIKÁTOVÉ PROGRAMY:
1) HUDEBNÍ VÝCHOVA PRO 1. STUPEŇ ZŠ
2) INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE PRO 1. STUPEŇ ZŠ
3) ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Upozorňujeme studenty Učitelství pro 1. stupeň základní školy zapsané v akademickém roce 2010/2011 v prvním roce studia, že si v rámci svých výběrových předmětů mohou od zimního semestru AR 2011/12 zapsat certifikátový program:

  1. Hudební výchova pro 1. stupeň ZŠ,
  2. Informační a komunikační technologie pro 1. stupeň ZŠ,
  3. Základy speciální pedagogiky pro 1. stupeň ZŠ.

Pokud se tak studenti rozhodnou, je třeba, aby nejpozději do 20. 5. 2011 o této skutečnosti informovali na příslušné katedře:

ad 1) pan doc. Mgr. František Hudeček, CSc. - katedra hudební výchovy: 387 773 160,
ad 2) paní Soňa Jurásková - katedra informatiky: 387 773 074,
ad 3) paní PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. - katedra pedagogiky a psychologie: 387 773 230

Katedra předá kompletní seznam zájemců studijnímu oddělení dne 23. 5. 2011.
Studijní oddělení pak připraví podklady pro počítačový předzápis výše zmiňovaného certifikátu.