Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 10/ AR 2011/12

Sdělení studijního oddělení
č. 10/ AR 2011/12

Organizace předzápisu do akademického roku 2012/2013

 

Termín:   3. 6. (od 8.00 hod.) - 2. 9. 2012 (do 23.59 hodin)
(denně podle provozu budovy a počítačových učeben)

 

Předzápis je možný ze všech počítačů v počítačových učebnách na celé Jihočeské univerzitě.

 

Je možný i předzápis přes webové rozhraní.

 

Využívejte portál http://portal.jcu.cz