Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 15/2001

Sdělení studijního oddělení
č. 15/2001

Uznání zápočtů, zkoušek
a první etapy studia

V souladu s čl. 25 (uznání zápočtů, zkoušek a první etapy studia) Studijního a zkušebního řádu JU může student podat žádost o výše zmiňované uznání disciplín.

Formuláře žádostí o uznání předmětů jsou k dispozici u studijních referentek, lze je vyzvednout během prvních třech výukových týdnů, tj. v úředních hodinách studijního oddělení nejpozději do 19. 10. 2001.

Vyplněný a příslušnými katedrami potvrzený formulář vrátí student zpět studijní referentce do měsíce, nejpozději tedy do 19. 11. 2001.