Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 5/ AR 2015/16

Sdělení studijního oddělení
č. 5/ AR 2015/16

Neotevření předmětů na letní semestr akademického roku 2015/2016

Vzhledem k malému zájmu studentů nebudou v letním semestru akademického roku 2015/2016 otevřeny následující předměty.

Studenti, kteří se u předzápisu přihlásili k jejich studiu, si mohou podle čl. 18 Studijního a zkušebního řádu JU v úředních hodinách na studijním oddělení od 18. 2. do 4. 3. 2016 zapsat jako náhradu jiný povinně volitelný, resp. výběrový předmět.

 

Zkratka předmětu Název předmětu Těmto studentům byl předmět odzapsán
KAJ/VODK Vybrané otázky z didaktiky Papežová Šárka P120209
       
KNJ/PRA2 Praktická cvičení a konverzace II Bigasová Kristýna P14703
    Hlaváčková Šárka P14704
    Peštová Kristýna P14706
    Stehnová Kateřina P15580
    Vybíralová Veronika P14708
       
KNJ/RET Rétorika Skuhravá Tereza P14338
       
KNJ/MCJNB Cizí jazyk v mateřské škole NJ Bobu Monika P140284
    Marková Veronika P140277
    Matušková Radka P14415
       
KBH/TNP Práce s textem v novinářské a nakladatelské praxi Faltová Martina P15986
    Krhutová Karolína A14237
       
KNJ/MNJB1 Německý jazyk v MŠ I Hellusová Eliška P15345
    Jirásková Zdislava P15348
    Veselovský Michal P15358
       
KPE/MENP Integrace menšin v české škole Ertlová Pavlína P13128
    Stejskalová Monika P13152
    Šimková Kateřina P13153
       
KPE/YPSB Práce se sny jako cesta sebepoznání Janíčková Petra P13329
    Nouzová Veronika P13236
    Tegelová Vendula P15983
       
KPE/POUP Specifické poruchy učení Čápová Ilona P12175
    Ferdanová Aneta P12179
    Komrsková Monika P12190
    Mašátová Lucie P09225
       
KPE/RETP Relaxační techniky Malá Lenka P15884
    Mašátová Lucie P09225
       
KPE/YSPUB Specifické poruchy učení - psychologický pohled Bočanová Dominika P14432
    Marková Barbora P140290
    Plančíková Veronika P14448
    Takáčová Jana P14453
    Theuerová Veronika P14454
       
KPE/FMIO Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení Červenková Kateřina P14555
    Komárková Petra P140073
    Schinková Tereza P13274
       
KPE/IPSFK Interkulturní psychologie Prager Tomáš P15926
       
KPE/SOVZA Sociologie výchovy Jiřinec Michal P15666
    Šimák Lubomír P14230
       
KPE/SVPFK Tvorba ŠVP Prager Tomáš P15926
       
KIN/PITA Příprava k testu informační gramotnosti Hájek Petr P15702
    Květoňová Šárka P15573
       
KIN/TVZZ Technologie ve vzdělávání Lebedová Daniela P15252
    Pareisová Karolína P15949
       
KFY/AFY Aplikovaná fyzika Boj Evariste B12081
    Jelínek Radek P15425
       
KFY/PŠPD3 Praktikum školních pokusů III Prager Tomáš P15926
       
KZV/MUZK2 Muzikoterapie a základy hudební psychologie II Dittrichová Iveta P140117
    Koňák Stanislav P140122
    Veselá Barbora P140132
       
KZV/POEK Poetoterapie Hájek Petr P15702
    Sochorová Lenka P13794
       
KTS/PH Podvodní hokej Pytel Filip S12773
       
KZV/PPZU Programy podpory zdraví ve školním prostředí Kříž Martin P14016
       
KZV/DVN Dramatická výchova Filipová Kateřina P15305
    Pekárková Zuzana P15308
    Váňová Kristýna P15311
       
KGE/RRVS Regionální rozvoj a veřejná správa Bartoš Pavel P13040
       
KTS/KACK, KTS/KACB Kondiční atletická cvičení Prosserová Andrea P14613
    Dittrichová Iveta P140117
    Pilecká Tereza P15706
    Skovajsa Radko P15309