Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 4/ AR 2016/17

Sdělení studijního oddělení
č. 4/ AR 2016/17

Informace pro absolventy (leden/únor 2017)

 

Vážení absolventi z ledna a února 2017,

promoce se budou konat ve dnech 23., 26. a 28. června 2017 v koncertní síni O. Jeremiáše v Č. Budějovicích. Přesný harmonogram bude zveřejněn na www.pf.jcu.cz do konce května.
Z tohoto důvodu si můžete diplom a dodatek k diplomu vyzvednout u svojí studijní referentky na studijním oddělení od 1. do 15. března. Jestliže si diplom a dodatek k diplomu nevyzvednete, budou Vám zaslány poštou doporučeně do vlastních rukou.

Pokud se chcete zúčastnit slavnostní promoce, oznamte tuto skutečnost do 30. 4. svojí studijní referentce a do 31. 5. jí dodejte svůj diplom a dodatek k diplomu (včetně desek).
Do 31. 5. Vám zašleme pozvánku na promoci a složenku k úhradě. Sazebník úhrad stanovuje poplatek za věcné výdaje spojené s promocemi na částku ve výši 500,- Kč. Splatnost částky je ke dni konání slavnostní promoce.

Povinností všech absolventů PF JU je vyrovnání závazků vůči fakultě (viz formulář vyrovnání závazků; ke stažení na www adrese http://www.pf.jcu.cz/stru/utvary/studijni/form.php nebo k vyzvednutí na studijním oddělení PF JU).

Podle § 55 odst. 1, 2 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) se za den ukončení studia považuje den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část. Dokladem o ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu.