Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 9/ AR 2016/17

Sdělení studijního oddělení
č. 9/ AR 2016/17

Pro uchazeče o studium 1. semestru celoživotního vzdělávání,
které bude zahájeno v AR 2017/2018
Zápisné a zbývající část poplatku

Vážená uchazečko, vážený uchazeči,
upozorňujeme Vás na povinnost do data zápisu (31.8., respektive 1.9.2017) uhradit stanovenou úplatu za 1. semestr Vašeho studia v placeném programu CŽV, které se člení na zápisné ve výši 20 % z celkové výše poplatku prvního semestru studia CŽV a zbývající část poplatku. Uchazeč je povinen uhradit zápisné nejpozději v den konání zápisu a provedenou úhradu u zápisu prokázat předložením dokladu o složení částky na účet fakulty nebo o jejím odeslání poštovní poukázkou.

Zbývající část poplatku je spatná do 30 dnů od splatnosti stanovené pro zápisné.

Poplatek uhraďte na účet PF JU:
Název banky: ČSOB
Číslo účtu: 104725778/0300
Variabilní symbol a částka: viz tabulka
!Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení!

Pokud za Vás poplatek uhradí zaměstnavatel, požádejte o vystavení faktury e-mailem p. Alenu Dvořákovou - advo@pf.jcu.cz.
Do e-mailu uveďte přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení, částku a variabilní symbol.

 

Specializace v pedagogice

Název vzdělávacího programu Zkratka
ve STAGu
Variabilní
symbol
Zápisné Zbývající
část
poplatku
Učitelství pro mateřské školy MŠ-r-cžv
MŠ-r_2
(2. kolo PŘ)
1254 1 800,- Kč 7 200,- Kč

 

Učitelství pro základní školy

Název vzdělávacího programu Zkratka
ve STAGu
Variabilní
symbol
Zápisné Zbývající
část
poplatku
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ NŠ-r-cžv 1253 1 800,- Kč 7 200,- Kč
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ CŽV AJ/ZŠ 1264 1 900,- Kč 7 600,- Kč
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ CŽV ČJ/ZŠ 1264 1 900,- Kč 7 600,- Kč
Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ CŽV F/ZŠ 1264 1 900,- Kč 7 600,- Kč
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ CŽV M/ZŠ 1264 1 900,- Kč 7 600,- Kč
Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na ZŠ CŽV Z/ZŠ 1264 1 900,- Kč 7 600,- Kč

 

Učitelství pro střední školy

Název vzdělávacího programu Zkratka
ve STAGu
Variabilní
symbol
Zápisné Zbývající
část
poplatku
Učitelství anglického jazyka pro SŠ CŽV AJ/SŠ 1264 1 900,- Kč 7 600,- Kč
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ CŽV ČJ/SŠ 1264 1 900,- Kč 7 600,- Kč
Učitelství fyziky pro SŠ CŽV F/SŠ 1264 1 900,- Kč 7 600,- Kč
Učitelství informatiky pro SŠ CŽV In/SŠ 1264 1 900,- Kč 7 600,- Kč
Učitelství matematiky pro SŠ CŽV M/SŠ 1264 1 900,- Kč 7 600,- Kč
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ CŽV TV/SŠ 1264 1 900,- Kč 7 600,- Kč
Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na SŠ CŽV Z/SŠ 1264 1 900,- Kč 7 600,- Kč
Učitelství výchovy k finanční gramotnosti pro SŠ FIG/SŠ 1264 1 900,- Kč 7 600,- Kč
Učitelství německého jazyka pro SŠ CŽV NJ/SŠ 1262 1 600,- Kč 6 400,- Kč
Doplňující didaktické studium NJ pro učitele 2. st. ZŠ a pro učitele SŠ CŽV NJ/ZŠ-SŠ 1262 1 600,- Kč 6 400,- Kč

 

Doplňkové pedagogické studium

Název vzdělávacího programu Zkratka
ve STAGu
Variabilní
symbol
Zápisné Zbývající
část
poplatku
Studium v oblasti pedagogických věd SPV-cžv 1255 1 400,- Kč 5 600,- Kč
Studium pro ředitele škol a školských zařízení SŘŠ-cžv
SŘŠ-cžv_2
(2. kolo PŘ)
1266 2 400,- Kč 9 600,- Kč
Metodik prevence sociálně patologických jevů MSPJ-cžv
MPSPJ-cžv_2
(2. kolo PŘ)
1267 1 500,- Kč 6 000,- Kč
Výchovný poradce VP-cžv
VP-cžv_2
(2. kolo PŘ)
1176 1 200,- Kč 4 800,- Kč
Studium pro asistenty pedagoga 1 SAP1-CŽV 1501 1 800,- Kč 7 200,- Kč
Koordinátor ICT KICT-cžv 1257 1 400,- Kč 5 600,- Kč