Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 3/ AR 2017/18

Sdělení studijního oddělení
č. 3/ AR 2017/18

Neotevření předmětů v zimním semestru akademického roku 2017/2018

Vzhledem k malému zájmu studentů nebudou v zimním semestru 2017/2018 otevřeny následující předměty. Studenti, kteří si tyto předměty zapsali, si mohou na studijním oddělení v úředních hodinách u svojí studijní referentky zapsat jako náhradu jiný předmět, dodrží-li ustanovení čl. 21 Studijního a zkušebního řádu JU.

 

Zkratka předmětu Název předmětu Těmto studentům byl předmět odzapsán
KBH/PŽU Praktická žurnalistika Štipáková Šárka P17788
    Valdová Ludmila P17531
       
KBI/EVMB Environmentální výchova v MŠ Tancerová Veronika T17330
       
KBI/ENV05 Globální problémy životního prostředí Kafka Dominik P16749
    Štěrba Martin P16582
       
KNJ/SLO Cvičení ke slovotvorbě Birngruberová Bianca P15581
       
KAJ/ANJM1 Anglický jazyk I Holanda Ruiz Patricia P17971
       
KPE/MPPZ Metodologie pedagogicko psychol. výzkumu Martinez Carrillo Isabel Maria T17365
       
KPE/USSP Úvod do speciální pedagogiky Novotná Lucie T14385
       
KPE/SVAK4 Trestní právo procesní Stachová Alena P17096
       
KPE/SVAK6 Forenzní psychologie Břečka Viktor P17067
       
KSV/VKCX Vybrané kapitoly z českých dějin Rossmann Michal P16305
    Trmalová Anna P16263
       
KSV/MP Mediální projekt Senková Anna P160014
       
KSV/RENX Reprezentace, etnicita a národní stát Váchová Veronika P17671
       
KTS/VKA Výběrový kurz atletiky Beránek Daniel P17743
    Havel Lukáš P16607
    Heto Jakub P16611
       
KTS/TKO1 Teorie a didakt. fotbalu I Hejníček Lukáš P17366
       
KTS/THÁ1 Teorie a didaktika házené I Frček Filip P15397
    Hejníček Lukáš P17366
       
KTS/SAE Aerobik Mikešová Mariana Z16643
       
KZV/AVAN Aplikace výchovných aktivit v tyflopedii Egriová Simona P17873
       
KZV/POEK Poetoterapie Daňková Martina P120198
    Netušilová Kateřina P17112
    Pečínková Adéla P17114
       
KFY/UŽE Užitá elektronika a VT Koudela Zdeněk P16325