Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 6/ AR 2017/18

Sdělení studijního oddělení
č. 6/ AR 2017/18

Neotevření předmětů v letním semestru 2017/2018

 

Vzhledem k malému zájmu studentů nebudou v letním semestru 2017/2018 otevřeny následující předměty. Studenti, kteří si tyto předměty zapsali, si mohou na studijním oddělení v úředních hodinách u svojí studijní referentky zapsat jako náhradu jiný předmět, dodrží-li ustanovení čl. 21 Studijního a zkušebního řádu JU.

 

Zkratka předmětu Název předmětu
   
KFY/SVEB2 Statistické vyhodnocení experimentálních dat II
KFY/SW2 SolidWorks II
KFY/TTSD Technologie tištěných spojů
KBH/TDZ Teorie dětského čtenářství a recepce literárního díla
KNJ/PVJ Počítačem podporovaná výuka NJ
KNJ/MNJB1 Německý jazyk v MŠ I
KNJ/PRA2 Praktická cvičení a konverzace II
KNJ/KODU Komunikační dovednosti učitele
KNJ/AKT Německy mluvící země aktuálně
KBI/BOT07 Terénní cvičení z botaniky
KPE/FMIO Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení
KPE/TDT Tance dávných tradic
KVV/VGU Volná grafika
KAJ/BAK2 Britská a americká kinematografie II
KSV/MEVB Mediální výchova v kontextu mediálních komunikací
KTS/CYKV Cykloturistika výběrová
KTS/MPHB Metodika pohybových a sportovních her
KTS/VKA Výběrový kurz atletiky
KZV/BODY Bodybuilding
KZV/POSB2 Aplikované pohybové aktivity pro postižené II
KZV/SPA Screening a prevence anomálií