Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 2/ AR 2018/19

Sdělení studijního oddělení
č. 2/ AR 2018/19

Neotevření předmětů v zimním semestru akademického roku 2018/2019

 

Vzhledem k malému zájmu studentů nebudou v zimním semestru 2018/2019 otevřeny následující předměty. Studenti, kteří si tyto předměty zapsali, si mohou na studijním oddělení v úředních hodinách u svojí studijní referentky zapsat jako náhradu jiný předmět, dodrží-li ustanovení čl. 21 Studijního a zkušebního řádu JU.

 

Zkratka předmětu Název předmětu
KBH/PŽU Praktická žurnalistika
KAJ/KJA Komplexní jazyková analýza
KBI/ABD Analýza biologických dat
KHV/JUO Univerzitní orchestr
KNJ/NJN1 Cizí jazyk němčina A 2.2
KNJ/RET Rétorika
KNJ/SLO Cvičení ke slovotvorbě
KGE/MRGVG Metody regionálně geografického průzkumu
KPE/FMIO Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení
KTS/PLVV Plážový volejbal
KZV/IPU Integrace postižených dětí
KFY/ZFM5 Základní fyzikální měření V
KFY/EKD Ekologie
KFY/EKL Ekologie
KFY/PLA Fyzika plazmatu