Symbol PF Studijní oddělení – sdělení 7/ AR 2021/22

Sdělení studijního oddělení
č. 7/ AR 2021/22

Neotevření předmětů v letním semestru 2021/2022

 

Vzhledem k malému zájmu studentů nebudou v letním semestru 2021/2022 otevřeny následující předměty. Studenti, kteří si tyto předměty zapsali, si mohou na studijním oddělení v úředních hodinách u svojí studijní referentky zapsat jako náhradu jiný předmět, dodrží-li ustanovení čl. 21 Studijního a zkušebního řádu JU.

 

KPES/7PCVP Praktické aplikace psychologie citové vazby
KNJ/0PSZ Práce se slovní zásobou
KNJ/7KF Korektivní fonetika
KNJ/0POP Průběžná oborová praxe a její reflexe
KNJ/MCJNK Cizí jazyk v mateřské škole NJ
KBH/LKP Literární komparatistika
KBH/0LK Literární komparatistika
KBH/KOO Vybrané kapitoly z ortoepie a ortofonie
KPSY/7PSH Psychohygiena
KPSY/7MOT Psychologie motivace
KPSY/7PRPV Psychologie rodiny a partnerských vztahů
KPES/PNPP Výchovně vzdělávací péče o nadané děti
KIN/PJSA Programování v JavaScriptu
KIN/8DI Didaktika informatiky pro primární vzdělávání
KPSY/7PRPZ Poradenská psychologie
KNJ/0ILT Interpretace starších literárních textů pro výuku
KNJ/CNJ2G Cizí jazyk – němčina II
KNJ/7CJP2 Cizí jazyk němčina – příp. kurz na zkoušku
KNJ/NJN4 Cizí jazyk němčina – přípravný kurz na zkoušku
KNJ/7SNJ2 Cizí jazyk II (NJ)
KNJ/0PT Překlad a tlumočení
KBI/WPSMP Somatopatologie
KBI/MBIDB Biologie dítěte
KBI/CHZ02 Základy zahradnictví I
KBI/CHZ06 Cvičení ze základů zahradnictví
KFY/0DT Dějiny techniky
KFY/7UM Povrchové úpravy materiálů
KSV/PS1X Politická sociologie I
KSV/7VFO Vybrané filosofické otázky přírodních věd
KSV/0HGZ Historical globalization
KPSY/7SEBS Sebezkušenostní seminář