Symbol PF Obhajoby disertačních prací Mgr. Jiřího Blažka a Mgr. Kláry Vocetkové a státní doktorská zkouška Mgr. et Mgr. Soni Königsmarkové

Dne 1. 6. 2022 se na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskuteční

 

obhajoby disertačních prací

obhajoby disertačních prací Mgr. Jiřího Blažka a Mgr. Kláry Vocetkové

a státní doktorská zkouška

Mgr. et Mgr. Soni Königsmarkové,

 

studentů doktorského studijního oboru

Teorie vzdělávání v matematice

 

 

Zkušební komise:

prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. – předseda komise – JU Č. Budějovice

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. – zástupce předsedy – JU Č. Budějovice

doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. – MU Brno

doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. – ZČU Plzeň

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. – JU Č. Budějovice

prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. – UP Olomouc

prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. – oponent disertační práce – UK Praha

doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. – oponent disertační práce – UK Praha

doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. – TU Liberec

 

13.30 hod. – obhajoba disertační práce Mgr. Jiřího Blažka

Téma disertační práce Mgr. Jiřího Blažka:
Vliv dynamické geometrie na dosažitelnost matematického zdůvodnění geometrických problémů u studentů učitelství matematiky

 

15.30 hod. – státní doktorská zkouška – Mgr. et Mgr. Soni Königsmarkové

přísedící školitel Mgr. Jiřího Blažka a Mgr. et Mgr. Soni Königsmarkové: prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.

 

 

Zkušební komise:

prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. – předseda – JU Č. Budějovice

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. – zástupce předsedy, oponent disertační práce – JU Č. Budějovice

doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. – MU Brno

doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. – ZČU Plzeň

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. – JU Č. Budějovice

prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. – oponent disertační práce – UP Olomouc

prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. – UK Praha

doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. – UK Praha

doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. – oponent disertační práce – TU Liberec

 

14.30 hod. – obhajoba disertační práce Mgr. Kláry Vocetkové

Téma disertační práce Mgr. Kláry Vocetkové:
Didaktická vybavenost I-učebnic ve vybraných kapitolách matematiky

přísedící školitel: prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.

 

 

Obhajoby disertačních prací a státní doktorská zkouška se budou konat dne 1. 6. 2022 na Pedagogické fakultě JU, Jeronýmova 10, č. místnosti J204.

 

 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka Pedagogické fakulty JU