Symbol PF Obhajoba disertační práce Mgr. Václava Dobiáše

Dne 11. června 2019 se na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskuteční

 

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Mgr. Václava Dobiáše,

 

studenta doktorského studijního oboru

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ

 

Zkušební komise:

předseda: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA – JU Č. Budějovice
místopředseda: prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. – JU Č. Budějovice
  doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. – JU Č. Budějovice
  doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. – JU Č. Budějovice
  doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. – JU Č. Budějovice
  doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové
  doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D. – Ostravská univerzita
  prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. – JU Č. Budějovice
  doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. – Západočeská univerzita v Plzni

 

 

školitel: doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

 

Téma disertační práce: Digitální gramotnost u sociálně vyloučených osob

 

Oponenti disertační práce: doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.; doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

 

Obhajoba disertační práce se uskuteční dne 11. června 2019 ve 12.00 hodin v budově Pedagogické fakulty JU, Jeronýmova 10, místnost č. J532.

 

 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka Pedagogické fakulty JU