Symbol PF Státní doktorská zkouška Mgr. Martiny Lietavcové, obhajoby disertačních prací Mgr. Marie Najmonové a PhDr. Martiny Kolářové

Dne 1. října 2020 se na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Dukelská 9, místnost D215, uskuteční

 

státní doktorská zkouška (10.30 hod.)

Mgr. Martiny Lietavcové

 

a

obhajoby disertačních prací (12.00 hod.)

Mgr. Marie Najmonové a PhDr. Martiny Kolářové

 

studentek doktorského studijního oboru

Pedagogická psychologie

 

 

Zkušební komise (státní doktorská zkouška)

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. – předsedkyně

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. – náhradní předsedající

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. – náhradní předsedající

prof. PhDr. František Man, CSc.

doc. Mgr. Dana Buršíková, Ph.D.

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.

doc. PhDr. Gabriela Saidlová Málková, Ph.D.

 

Zkušební komise (obhajoby disertačních prací)

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. – předsedkyně – oponent PhDr. M. Kolářové

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. – náhradní předsedající

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. – náhradní předsedající

prof. PhDr. František Man, CSc.

doc. Mgr. Dana Buršíková, Ph.D. – oponent Mgr. M. Najmonové

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.

doc. PhDr. Gabriela Saidlová Málková, Ph.D. – oponent PhDr. M. Kolářové

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. – oponent Mgr. M. Najmonové

doc. Mgr. Lenka Sokolová, Ph.D.

 

 

Název disertační práce Mgr. Marie Najmonové:
Utváření klimatu školní třídy se žákem se specifickou poruchou chování

 

Název disertační práce PhDr. Martiny Kolářové:
Včasná diagnostika a prevence vývojových odchylek u dětí předškolního věku

 

Státních doktorských zkoušek se rovněž zúčastní jako přísedící:

školitel doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. – PF JU

Přísedící fakultní garant: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

 

 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka Pedagogické fakulty JU