Symbol PF Sociální stipendium

 

Podrobné informace na webové stránce univerzity, tj. na http://www.jcu.cz/student/stipendia/socialni-stipendium

 

Podmínky pro přiznání:

  1. věková – věk do 26 let
  2. studijní – studium ve standardní době studia
  3. sociální – příslušným kontaktním místem mu bylo vystaveno potvrzení o nároku na pobírání sociálního stipendia

 

Stipendium se vyplácí 10 měsíců v roce (částka 3 650,- Kč/měsíc pro období od 1. ledna 2020) vyjma měsíců červenec a srpen, bezhotovostním převodem na účet studenta-žadatele. Výplatní termíny jsou tři a to: v prosinci, dubnu a červenci.

 

Žadatelé musejí na základě potvrzení o studiu navštívit příslušný úřad, vyžádat si tam potvrzení „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ a to donést referentovi pro stipendia p. Petru Vejskrabovi č. dveří J106 a odevzdat spolu s vyplněnou žádostí o sociální stipendium (formulář – viz výše uvedená webová adresa, žádost vyplňují pouze noví žadatelé nebo žadatelé v novém studijním programu).