Symbol PF MatemaTech

Matematickou cestou k technice / Durch den mathematischen Weg zur Technik

 

Projekt „Matematickou cestou k technice“ (zkratka „MatemaTech“, číslo projektu 35) je financován v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika, programové období 2014–2020.

Vedoucím partnerem v projektu je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Dalšími partnery jsou Jihočeská hospodářská komora a Johannes Kepler Universität Linz.

Hlavním cílem projektu je vytvoření přeshraniční sítě pro systematické hledání cest a nástrojů, jak zvýšit zájem žáků základních a středních škol o studium technických a přírodovědných oborů na středních a vysokých školách.

 

V projektu je zapojeno 10 škol (5 ZŠ a 5 SŠ) a 3 podniky z každé země, tj. celkem 20 škol a 6 průmyslových podniků. Jihočeská univerzita je zastoupena pracovníky Katedry matematiky PF JU. Doba trvání projektu je od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019.

Kontaktní osoba: prof. RNDr. Pavel Pech, CSc., Katedra matematiky PF JU, pech@pf.jcu.cz

Webová stránka projektu: http://www.matematech.cz