Symbol PF Vyjíždějící studenti

Smlouvy Erasmus+

Smlouvy ke stažení, dostupné po přihlášení

Seznam bilaterálních smluv Erasmus+

Volně přístupný seznam smluv Erasmus+ PF JU

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2021/22 na studijní pobyty a praktické stáže ERASMUS+

Výsledky výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže v rámci programu ERASMUS+ na období akademického roku 2021/2022

 

DODATEČNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2021/22 na studijní pobyty a praktické stáže ERASMUS+

Bylo zahájeno dodatečné výběrové řízení pro studenty na studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+ na letní semestr 2021/22.

 

STUDIJNÍ POBYTY ERASMUS+:

 • min. délka studijního pobytu: 3 měsíce (90 dní)
 • v případě pokračující nepříznivé situace kolem pandemie COVID-19 možnost i realizace tzv. kombinované mobility (virtuální část z ČR + fyzická část v zahraničí) při zachování podmínky min. délky fyzické části 90 dní (za fyzickou část náleží studentovi stipendium), nebo tzv. virtuální mobility (online studium z ČR po celou dobu, bez nároku na stipendium)
 • možno podávat přihlášky na zimní i letní semestr (popř. na celý ak. rok)
 • pro studenty OD 2. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
 • výběr dle seznamu zahraničních univerzit, se kterými máme uzavřenou smlouvu o spolupráci, seznam zde: https://www.pf.jcu.cz/international_relations/smlouvy_erasmus/

Více info o studijních pobytech:
http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-pobyty/erasmus-plus/informace-pro-vyjizdejici-studenty

 

PRAKTICKÉ STÁŽE ERASMUS+:

 • min. délka stáže 2 měsíce (60 dní)
 • pro studenty OD 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
 • může probíhat v zahraniční firmě, škole, organizaci apod. – zaměření stáže musí souviset s oborem studia
 • vyhledání místa výkonu stáže je na aktivitě studenta

Více info o stážích:
http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-pobyty/erasmus-plus/informace-pro-vyjizdejici-studenty-pracovni-staz-2

Aktuální nabídku stáží můžete najít i na webu PF a JU, nebo Fb zahraničních vztahů PF JU.

Nabídka stáží PF JU: https://www.pf.jcu.cz/international_relations/job_offers/

Nabídka stáží JU: https://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-pobyty/erasmus-plus/informace-pro-vyjizdejici-studenty-pracovni-staz-2/jak-si-vyhledat-staz

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1029802417213475

 

ABSOLVENTSKÁ STÁŽ ERASMUS+:

 • student může na stáž vyjet do 12 měsíců od ukončení studia (dokumentaci k výjezdu je ale třeba si zajistit před dokončením studia!!)

Více info k absolventské stáži: https://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-pobyty/erasmus-plus/informace-pro-vyjizdejici-studenty-pracovni-staz-2/absolvenstka-staz

 

Stále probíhá dodatečné výběrové řízení na praktické stáže Erasmus+ v zimním semestru 2021/2022.

Přihlásit se na stáž je možné do takového data, abyste stihli požadovanou dokumentaci se zahraniční organizací a podpis účastnické smlouvy vyřídit cca měsíc před odjezdem.

Kritéria výběrového řízení:

 • formální a obsahové náležitosti přihlášky
 • studijní výsledky
 • motivační dopis (1 strana A4 v AJ, popř. NJ)
 • jazykové znalosti

Přihlášky (vč. motivačního dopisu) noste, prosím, do kanceláře D123 (budova Dukelská v přízemí), zasílejte poštou na „Oddělení zahraničních vztahů PF“ Dukelská 9, nebo zasílejte emailem na willinger@pf.jcu.cz (v PDF s Vaším podpisem).

 

Termíny podání přihlášek na Erasmus+ pro ak. rok 2021/22:

ZS 2021/2022: do 15. 4. 2021

LS 2021/2022: do 15. 10. 2021

Přihlášky

Přihláška ke studijnímu pobytu v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ pro akademický rok 2021/2022
ke stažení: stáhnout .doc

Přihláška k pracovní stáži v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ pro akademický rok 2021/2022
ke stažení: stáhnout .doc