Symbol PF Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ v roce 2020

Rádi bychom Vás informovali o aktuálních stipendijních a grantových programech Česko-bavorské vysokoškolské agentury.

Stipendijní programy BTHA:

  • stipendia na kurzy němčiny a odborné letní školy v Bavorsku,
  • stipendia na kurzy češtiny a odborné letní školy v ČR,
  • stipendia na studijní a výzkumné pobyty v ČR,
  • stipendia na stáže v ČR.

Více informací viz www.btha.cz v rubrice „Stipendia“.

 

Grantové programy BTHA:

„Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2020“ – program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, letní školy, exkurze nebo příprava projektů (žádost podává bavorská VŠ)

„Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2020“ – příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ)

Více informací viz www.btha.cz v rubrice „Granty“.

 

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
BTHA/BAYHOST