Symbol PF Stipendia na základě mezinárodních smluv – Rusko

Jihočeská univerzita České Budějovice má pro akademický rok 2021/2022 přidělené kvóty na stipendijní místa pro pobyty v následujících zemích. Podrobné informace ke stipendijním pobytům získáte kliknutím na odkazy jednotlivých zemí.

15. 12. 2020 – Rusko: Studijní pobyty pro studenty BSP a MSP – 1 místo

Přihlášky se odevzdávají na zahraniční oddělení rektorátu VŠ (Mgr. Věra Filipová, přihlášky odevzdat do 30. 11. 2020) s přiděleným stipendijním místem. Rektorát si stanoví dřívější termín odevzdání formulářů, aby mohl provést předvýběr uchazečů v rámci vysoké školy. K výše uvedeným datům zasílá rektorát dokumentaci vybraných kandidátů na adresu:

MŠMT – Oddělení bilaterální a multilaterální spolupráce
Odbor mezinárodních vztahů
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1

Obecné informace k rozpisu kvót naleznete zde.

 

Akademická informační agentura (AIA)