Symbol PF Stipendijní možnosti do německy mluvících zemí

Dovolujeme si Vám připomenout blížící se termín odevzdání přihlášek na stipendia do Německa DAAD (zejména pro studenty MSP, DSP, postdoc a VŠ učitele) 15. 11. (letní kurzy 1. 12.) a BTHA 1. 12.

Stipendia vlády Švýcarské konfederace mají uzávěrku 16. 11. a stipendia programu AKTION ČR – Rakousko pro VŠ učitele 30. 11.

Přihlášky se mohou podávat v německém nebo anglickém jazyce (s výjimkou letních jazykových kurzů NJ, viz DAAD).

 

1. Německo – DAAD

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí řadu stipendií pro různé skupiny (pro studenty od 2. ročníku, studenty MSP, doktorandy, vědce až po VŠ učitele). Ve výše uvedené tabulce naleznete odkaz na stránky DAAD, kde je podrobný popis každé stipendijní nabídky. Rovněž tam naleznete popis, jak podat přihlášku.

Online-portál DAAD je již otevřený pro přijímání Vašich žádostí.
U většiny studijních a výzkumných pobytů (delších a kratších) se žádosti podávají do 15. 11. 2019.
Žádosti o stipendia na letní kurzy němčiny se podávají do 1. 12.
Tištěnou verzi žádosti posílejte, prosím, do sídla Akademické informační agentury (AIA), Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.

Výjimka:
Studenti MSP v oborech architektura, umění, film, scénické umění a hudba, posílají svoje žádosti elektronicky přes portál DAAD a paralelně v tištěné verzi včetně ukázek prací přímo do centrály DAAD v Bonnu. Upozorňujeme na dřívější deadline pro tato stipendia: architektura 30. 9. 2019, hudba 15. 10. 2019, scénické umění 31. 10. 2019 a výtvarné umění, design, vizuální komunikace a film 30. 11. 2019.

 

2. Německo – Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí roční studijní pobyty pro studenty DSP a MSP. Žádosti o stipendium se přijímají nejpozději do 1. 12. 2019.
Stipendijní podmínky, informace o potřebných dokladech a doručující adresy naleznete ve výše uvedené tabulce.

 

3. Švýcarsko – stipendia vlády Švýcarské konfederace

  1. Vláda Švýcarské konfederace nabízí České republice pro akademický rok 2020/2021 dvě stipendijní místa pro studenty DSP a postdoktorandy/vědce.
  2. Vláda Švýcarské konfederace nabízí stipendia pro studenty konzervatoří a VŠ uměleckých směrů. V této kategorii nemá Česká republika daný počet stipendijních míst.

Zájemci, kteří splňují formální podmínky pro přidělení stipendia, obdrží na základě své žádosti od Akademické informační agentury (AIA) elektronickou cestou podklady pro podání žádosti v anglickém jazyce.

 

4. Rakousko – AKTION

  1. Studenti MSP, DSP a akademičtí pracovníci se mohou ucházet o semestrální stipendium (1–5 m) do 31. 10. 2019.
  2. VŠ učitelé se mohou ucházet o 1-měsíční stipendijní výzkumný pobyt do 30. 11. 2019.

 

Akademická informační agentura (AIA)