Symbol PF Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně: Nabídka pro učitele českého jazyka v kombinaci s dalším předmětem

Nabídka místa pro učitele/učitelku – vychovatele/vychovatelku na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně od školního roku 2020/2021.

Ucházet se mohou absolventky/absolventi magisterského programu zaměřeného na přípravu učitelů středních škol v oboru český jazyk v kombinaci s dalším předmětem. Minimální úroveň německého jazyka by měla být B2.

Oznámení o výběrovém řízení jsme zveřejnili na našich stránkách zde.

Uchazečky a uchazeči odevzdávají motivační dopis (v NJ), strukturovaný životopis (v NJ) a v Německu ověřené kopie všech dokladů o dosaženém nejvyšším vzdělání do 10. ledna 2020 do sídla saského Zemského úřadu pro školu a vzdělávání v Drážďanech (Landesamt für Schule und Bildung in Dresden).

 

Akademická informační agentura (AIA)