Symbol PF Adventní dny na naší fakultě

Předvánoční dny budou na naší fakultě naplněny rozmanitými akcemi, proto si Vám je dovolujeme představit pro lepší přehlednost v kalendářní formě.

 

Pondělí 4. 12. od 14 hodin

Otevření adventní samoobslužné knihovny v prostorách chodby u katedry společenských věd (U Tří lvů 1 - poslední patro), knihovna bude otevřena až do pátku 22. 12. 2017 a každý její návštěvník si může vybrat knihy dle vlastního zájmu.

Středa 6. 12. od 14 hodin

Adventní oslavy nejen s bohatým programem, ale i tradičním vánočním punčem, sladkostmi - a hlavně s rozsvícením vánočního stromečku (v 16 hodin), místo konání: dvůr Pedagogické fakulty v Jeronýmově ulici.

Středa 6. 12. od 16 hodin

Žáci z hudební školy z Freistadtu vystoupí na budějovickém náměstí spolu s pěveckým souborem ze Základní školy Dukelská a s pěveckým sborem naší fakulty.

Čtvrtek 7. 12 od 13,30 hodin

Zasedání akademické obce fakulty v učebně D 321, následně pak vánoční setkání zaměstnanců a bývalých zaměstnanců fakulty na D 240.

Úterý 19. 12. od 18 hodin

Největší tradici má na naší fakultě vánoční koncert sólistů a sborů katedry hudební výchovy - na tento koncert se příznivci hudby těší dlouho dopředu. Tentokrát vánoční hudba (a nejen ta) zazní v aule fakulty D 240 a spolu s účinkujícími z naší fakulty vystoupí i děti z hudební školy ve Freistadtu.

 

Věříme, že si najdete cestu na některou z těchto akcí – těšíme se na vás, dobrou náladu a pohodu vezměte s  sebou. Klidné adventní dny!