Symbol PF Cena Nadačního fondu PF JU a děkanky PF JU za mimořádně zdařilou diplomovou práci v roce 2008

CENA NADAČNÍHO FONDU PF JU A DĚKANKY PF JU
ZA MIMOŘÁDNĚ ZDAŘILOU DIPLOMOVOU PRÁCI V ROCE 2008

Zápis o hodnocení návrhů a výběru prací k ocenění

 

K ocenění bylo komisemi pro obhajobu diplomových prací navrženo celkem 11 následujících prací:

Lenka Balíčková, Př-Ch/ZŠ:
Návrh výukového programu Obojživelníci a plazi
vedoucí DP: Mgr. Vlasta Matěnová, Ph.D.
Klára Borovičková, ČJ-AJ/ZŠ:
Průřezová témata ve výuce anglického jazyka na ZŠ - multikulturní výchova
vedoucí DP: PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.
Lucie Hochmanová, Učitelství pro MŠ:
Webová prezentace jako součást public relations mateřské školy
vedoucí bakalářské práce: Mgr. Bc. Jiří Pletka
Jana Krejčová, M-Bi/SŠ:
Substituce v Riemannově integrálu
vedoucí DP: Ing. Eva Zmeškalová, CSc.
Václav Meškan, TVT-F/ZŠ:
Výuka fyziky a tvořivost
vedoucí DP: PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.
Lenka Nohová, OV-ČJ/ZŠ:
Průřezová témata a školní vzdělávací programy
vedoucí DP: Mgr. Renata Jandová
Martina Nováková, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ:
Metodika výuky vlastivědy území obce a okolní krajiny na příkladu Českého Krumlova
vedoucí DP: Mgr. Karolína Mičková
Miroslava Novotná, Učitelství pro MŠ:
Selfmanagement ředitelky mateřské školy
vedoucí bakalářské práce: Mgr. Bc. Jiří Pletka
Pavla Sobotková, M-VT/SŠ:
Matematika a biologie
vedoucí DP: RNDr. Libuše Samková, Ph.D.
Lucie Vlnasová, ČJ-AJ/ZŠ:
Nadčasová aktuálnost dramatické tvorby G. B. Shawa
vedoucí DP: PhDr. Jiřina Johanisová
Jiří Zouhar, Z-D/ZŠ:
Chataření v okrese Hodonín (vývoj, územní rozložení a typologická rozmanitost)
vedoucí DP: doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.

 

Práce hodnotila komise složená dle statutu ceny ze zástupců vyhlašovatelů soutěže, jmenovitě:
doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D.
PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

Členové komise seznámili kolegium děkanky s jednotlivými pracemi a s návrhy na jejich ocenění. Hodnocení prací proběhlo podle těchto kritérií:

  • původnost řešeného problému
  • heuristická a technologická náročnost
  • rozsah diplomního projektu
  • úroveň odborného i technického zpracování
  • povaha výsledků publikovatelných v odborných periodicích.

 

K ocenění byly vybrány čtyři následující práce:

Lenka Balíčková:
Návrh výukového programu Obojživelníci a plazi
Jana Krejčová:
Substituce v Riemannově integrálu
Martina Nováková:
Metodika výuky vlastivědy území obce a okolní krajiny na příkladu Českého Krumlova
Jiří Zouhar:
Chataření v okrese Hodonín (vývoj, územní rozložení a typologická rozmanitost)

Každému z autorů oceněných diplomových prací náleží odměna 2.000,- Kč.

 

V Českých Budějovicích 30. října 2008

Členové komise:

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.

doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D.

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.

RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.