Symbol PF Cena Nadačního fondu PF JU a děkanky PF JU za mimořádně zdařilou diplomovou práci v roce 2009

CENA NADAČNÍHO FONDU PF JU A DĚKANKY PF JU
ZA MIMOŘÁDNĚ ZDAŘILOU DIPLOMOVOU PRÁCI V ROCE 2009

Zápis o hodnocení návrhů a výběru prací k ocenění

 

K ocenění bylo komisemi pro obhajobu diplomových prací navrženo celkem 16 následujících diplomových nebo bakalářských prací:

Lenka Kličková, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ:
Přírodní zajímavosti okolí Klatov a jejich využití v přírodovědném učivu na 1. stupni ZŠ
vedoucí DP: Mgr. Jan Petr, Ph.D.
Monika Schleicherová, M-Bi/SŠ:
Biologické rytmy živočichů - rozšiřující učivo biologie na gymnáziích
vedoucí DP: PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.
Kateřina Hálová, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ:
Metodika výuky vlastivědy místního regionu na příkladu Mariánskolázeňska
vedoucí DP: Mgr. Stanislav Kraft
Jakub Honetschläger, D-Z/ZŠ:
Metodika vymezení hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje
vedoucí DP: Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
Veronika Bartková, Př-Z/ZŠ:
Věková struktura obyvatelstva Jihočeského kraje a koncepce péče o staré občany
vedoucí DP: Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
Jana Hajíčková, M-Z/ZŠ:
Obyvatelstvo Českobudějovické aglomerace (sociální a demografická prostorová struktura aglomerace)
vedoucí DP: doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.
Daniel Kratochvíl, M-F/ZŠ:
Konstrukce trojúhelníka - interaktivní pomůcka
vedoucí DP: Mgr. Roman Hašek, Ph.D.
Petra Hejdová, ZUŠ-VV:
Situace vztahu matky s dcerou a jeho výtvarné ztvárnění
vedoucí DP: ak. mal. Roman Kubička
Jan Martinec, ZUŠ-VV:
Otázka konce - Moje zkoumání otázky konečnosti z pohledu osobního prožitku a vzpomínek
vedoucí DP: ak. mal. Josef Geršl
Karel Petřík, M-VT/SŠ:
Tvorba software pro výuku matematiky na střední škole v prostředí Imagine
vedoucí DP: PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
Šárka Svobodová, VV-OV/ZŠ:
Aktualizace obsahových, metodických a didaktických prvků e-learningové učebnice Mikroekonomie
vedoucí DP: PhDr. Pavel Hejtman, CSc.
Lukáš Groulík, ŠJ-OV/ZŠ:
Obnova kulturních památek, především sakrálních, ve venkovských obcích Českokrumlovska po roce 1989
vedoucí DP: PhDr. Jan Podlešák
Martina Řehořovská, Učitelství pro MŠ:
Možnosti programu "Filozofie pro děti" při rozvíjení klíčových kompetencí dětí předškolního věku
vedoucí BP: Mgr. Radek Cvach
Lenka Kocábková, Učitelství pro MŠ:
Rozvoj empatie u dětí předškolního věku
vedoucí BP: Mgr. Eva Svobodová
Luděk Hruška, Učitelství pro MŠ:
Počátky výskytu sociálně patologických jevů v předškolním vzdělávání
vedoucí BP: Mgr. Eva Svobodová
Hana Hrušková, Učitelství pro MŠ:
Příběh jako nástroj v prevenci proti sociálně patologickým jevům
vedoucí BP: Mgr. Eva Svobodová

 

Práce hodnotila komise ve složení:
doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D.
PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.
PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

 

Členové komise prostudovali jednotlivé práce. Hodnocení proběhlo především na základě těchto kritérií:

  • původnost řešeného problému
  • heuristická a technologická náročnost
  • rozsah diplomního projektu
  • úroveň odborného i technického zpracování
  • povaha výsledků publikovatelných v odborných periodicích.

 

K ocenění byly vybrány čtyři následující práce:

Veronika Bartková:
Věková struktura obyvatelstva Jihočeského kraje a koncepce péče o staré občany
Lenka Kocábková:
Rozvoj empatie u dětí předškolního věku
Daniel Kratochvíl:
Konstrukce trojúhelníka - interaktivní pomůcka
Monika Schleicherová:
Biologické rytmy živočichů - rozšiřující učivo biologie na gymnáziích

 

Každému z autorů oceněných prací náleží odměna 2.000,- Kč.

 

V Českých Budějovicích 23. října 2009

 

Členové komise:

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.

doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D.

PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.

RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.