Symbol PF Disportare 2018 s tradicí a ve svěžím tempu

Mezinárodní konference Disportare odstartovala ve druhém říjnovém čtvrtku svůj další ročník – Disportare 2018. Dvoudenní setkání vědeckých a pedagogických odborníků z řady evropských zemí pořádá pravidelně více než deset let naše katedra tělesné výchovy a sportu. Letošní ročník je zaměřen na pedagogiku sportu a sportovní trénink, včetně zdravotních aspektů tělesné výchovy a sportu, nechybí ani sekce o humanitních vědách ve sportu. Konferenci, na které nechybějí ani hosté ze Španělska, zahájila proděkanka PF JU PhDr. Renata Malátová, Ph.D.