Symbol PF Fakultní Votvírák

Seznamovací akce pro studenty prvních ročníků „Votvírák“ se uskutečnila ve středu 9. 10. 2019. Studentky a studenty přivítala paní děkanka doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. v aule D240. V aule byla rovněž připravena prezentace programu Erasmus a studentského klubu ESN USB Budweis působícího na Jihočeské univerzitě. Poté následoval program na jednotlivých katedrách. Prváci se tak měli možnost blíže seznámit s prostředím své katedry, jednotlivými vyučujícími, ale i se svými spolužáky. Na závěr akce probělo neformální posezení, které se z důvodu nepřízně počasí přesunulo do studentké místnosti v budově Jeronýmova. K příjemné atmosféře zahrály a zazpívaly studentky psychologie se svou skupinou Jalalid. Poděkování patří studentské iniciativě Otevřeno a všem vyučujícím, kteří se na průběhu celé akce podíleli.