Symbol PF Gratulujeme našim výtvarníkům k Ceně rektora!

Vždycky s velkým potěšením přinášíme zprávy o úspěchu našich studentů a pedagogů. Tentokrát míří naše gratulace ke kolektivu pedagogů a spolupracovníků z katedry výtvarné výchovy PF JU. Publikace s názvem „Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově“ od autorů Karla Řepy, Aleše Pospíšila, Zuzany Duchkové a Michala Filipa získala Cenu rektora za popularizační/přehledové dílo roku 2021. Knihu vydala Česká sekce INSEA (Mezinárodní společnost pro výchovu uměním) a její vydání podpořila Grantová agentura Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zdůvodnění k danému ocenění je následující: „Tato monografie reprezentuje stávající paradigmata didaktiky výtvarné výchovy. Může sloužit jako didaktický a metodický zdroj pro rozvoj didaktiky výtvarné výchovy, pro vzdělavatele učitelů i pro samotné učitele výtvarné výchovy na ZŠ. Svým zaměřením je rovněž využitelná jako alternativní studijní materiál pro studenty oboru výtvarná výchova, případně širší veřejnost, pro niž popularizuje metodické přístupy současné výtvarné výchovy.“ A my všichni děkujeme za vzornou reprezentaci naší fakulty!!!