Symbol PF Náš student Bc. Jaroslav Svoboda vytvořil pro nevidomé a slabozraké haptický model Vyšebrodské madony, který je nyní umístěn v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě

Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě přichází v nové letní turistické sezoně s velkou novinkou pro své návštěvníky – s haptickým modelem vytvořeným podle gotického deskového obrazu Madony z Vyššího Brodu, který je primárně určen nevidomým a slabozrakým, avšak přímo osahat si ho může kdokoli. Je umístěn v klášterní Galerii gotického umění.

Haptický model vytvořil Bc. Jaroslav Svoboda, který je v současnosti studentem magisterského jednooborového studia na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále KVV PF JU). Daný artefakt zpracoval jako svou bakalářskou práci v rámci projektu „Haptické modely architektonických prvků a maleb pro osoby se zdravotním postižením“, který na KVV PF JU ve spolupráci s Centrem podpory studentů se specifickými potřebami JU probíhá pod vedením Mgr. Zuzany Duchkové, Ph.D. a Mgr. Josefa Lorence, dr. a Mgr. Zdeňka Touška od roku 2016. Dosud vytvořené modely (především pro klášterní kostel Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích) jsou upraveny tak, aby velikostí, barevností a použitým materiálem (pálená hlína, sádra) odpovídaly především potřebám nevidomých a slabozrakých. Jsou doplněny popisem konkrétních námětů v Braillově písmu a QR kódy, které odkazují na texty v češtině, angličtině a němčině a na mluvený text.

Návštěvníci se již nyní mohou těšit na příští léto, kdy k Vyšebrodské madoně přibyde haptický model Závišova kříže, který je národní kulturní památkou a třetí nejcennější zlatnickou památkou v ČR po korunovačních klenotech a relikviáři sv. Maura. Jaroslav Svoboda vytvoří tentokrát nejen samotný kříž, ale vzniknou též některé jeho vybrané detaily, které jsou těžce uchopitelné i pro vidoucí návštěvníky. Celý soubor haptických modelů opět doprovodí výše popisované texty, které umožní široké cílové skupině lépe pojmout tuto výjimečnou movitou památku.

 

Autor haptického modelu Vyšebrodské madony Jaroslav Svoboda (archiv KVV PF JU)

 

Zleva: Josef Lorenc (KVV PF JU), převor vyšebrodského kláštera P. Justin J. Berka O. Cist., Jaroslav Svoboda (KVV PF JU), Zuzana Duchková (KVV PF JU), Zdeněk Toušek (Centrum podpory studentů se specifickými potřebami JU), Lucie Ó Súilleabháin (klášter Vyšší Brod); (archiv KVV PF JU)

 

Haptický model Vyšebrodské madony, autor: Jaroslav Svoboda (archiv KVV PF JU)