Symbol PF Slavnostní imatrikulace studentů Pedagogické fakulty JU

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 proběhla v aule D 240 slavnostní imatrikulace studentů 1. roku prezenčního studia magisterských a bakalářských studijních programů. Studentům přejeme zdárný start nové životní etapy a mnoho studijních úspěchů.