Symbol PF Interpretační soutěž pedagogických fakult s mezinárodní účastí - České Budějovice 2015

Interpretační soutěž pedagogických fakult s mezinárodní účastí
České Budějovice 2015

 

Jako každoročně, ujímá se některá z pedagogických fakult pořadatelství celostátní interpretační soutěže ve hře na hudební nástroje, resp. v sólovém zpěvu. Letošní ročník se bude konat v Českých Budějovicích a o zdárný průběh se bude starat realizační tým vedený doc. Františkem Hudečkem, vedoucím katedry hudební výchovy.

Cílem všech dosavadních ročníků bylo vždycky podchytit volný čas studentů na vysokých školách, dát mu smysluplnou náplň a zároveň jim poskytnout možnost uměleckého vyžití jako účinného prostředku proti sociopatologickým nástrahám dnešní doby.

V rámci dvoudenního soutěžního klání na samém závěru května (27. a 28. 5.) budou moci studenti poměřit své nástrojové dovednosti a celkovou hudební vyspělost ve dvou kvalitativně odlišných kategoriích. Do prvé se mohli přihlásit ti, kteří mají již předchozí umělecké vzdělání (konzervatoř) nebo v současné době studují nástrojovou hru, příp. sólový zpěv jako hlavní obor ve specializovaném jednooborovém studiu. Do druhé pak spadají všichni ostatní, bez ohledu na míru profesionalizace, spíše však s poukazem na ušlechtile a kvalitně strávený volný čas, i když ani v této kategorii občas nebývá nouze o příjemná překvapení v podobě velmi dobrých soutěžních výkonů. Repertoár předpokládá zvládnutí asi dvacetiminutového programu, a to zpaměti.

V letošním roce se bude soutěžit ve hře na klavír, v sólovém zpěvu, ve hře na smyčcové a ostatní nástroje. Přihlášeni jsou účastnící z celé České republiky, většiny slovenských fakult a také jeden účastník z Polska.

Na každé fakultě, resp. její katedře hudební výchovy, proběhla koncem měsíce března výběrová kola, takže do Českých Budějovic by měli přijet skutečně jen ti nejlepší.

 

Soutěž je přístupná veřejnosti v následujících časech konání:

27. 5. v 9,30 hodin na D240 klavír I. kategorie, ve 13,30 tamtéž I. kategorie sólového zpěvu
Týž den v aule ve Čtyřech Dvorech v 9,30 hodin I. kategorie smyčců, ve 12,30 hodin obě kategorie ostatních nástrojů.

V závěru prvního soutěžního dne provede centrem města naše hosty s odborným výkladem doc. Dr. Radko Chodury, CSc. z katedry výtvarné výchovy.

28. 5. v 9,00 hodin na D 240 klavír II. kategorie, v 10,00 hodin sólový zpěv
Týž den v aule JU ve Čtyřech Dvorech v 9,00 smyčce II. kategorie

Koncert vítězů se bude konat 28. 5. ve 13 hodin v aule PF JU (D240) a bude z něj pořízen video záznam.

 

Všem účastníkům držíme palce při jejich soutěžních výkonech a přejeme jim příjemný pobyt na jihu Čech a na půdě Jihočeské univerzity!