Symbol PF Jazykové Nagano naší katedry germanistiky

Katedra germanistiky Pedagogické fakulty JU získala se svým projektem „Interkulturní a jazyková heterogenita v bavorsko-českém příhraničí“ Evropskou jazykovou cenu Label. Tato cena je součástí celoevropského programu Erasmus+ a v České republice ji ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy každoročně připravuje Dům zahraniční spolupráce. V letošním roce byla cena udělována poosmnácté a oceněny byly projekty, které se zaměřovaly na zkvalitnění přípravy budoucích učitelů cizích jazyků, na výuku a vzdělávaní žáků s odlišným mateřským jazykem a na zlepšení přístupu studentů k jazykové a interkulturní rozmanitosti v příhraničních regionech. Ocenění bude zástupcům katedry germanistiky slavnostně předáno 24. 6. 2019 na MŠMT.