Symbol PF Když se učí v tandemu

Budoucí adepti učitelství z Pedagogické fakulty JU a z linecké Pädagogische Hochschule se v tomto týdnu (od 26. 2. do 2. 3. 2018) aktivně zapojují do výuky němčiny a interkulturní výchovy ve čtyřech českobudějovických školách – Gymnáziu J. V. Jirsíka, Českém reálném gymnáziu, Základní škole Máj I a Základní škole Dukelská. Realizují tak projekt katedry germanistiky PF JU zaměřený na přeshraniční pedagogickou praxi s důrazem na interkulturní týmovou výuku, kdy se v jedné vyučovací hodině na výuce podílejí dva učitelé. Rakouští a čeští studenti spoluprací v tandemu naplňují specifika výuky cizího jazyka, v níž se ideálně prolínají zkušenosti rodilého mluvčího a učitele, jehož rodným jazykem je čeština. Náročnost přípravy takové vyučovací jednotky je mnohonásobně vyvážena její efektivitou. Přípravě jedné z hodin německého jazyka je věnována i naše fotodokumentace.