Symbol PF Když studovali na Pedáku...

Při různých běžných pracovních příležitostech, ale i při slavnostních fakultních akcích jsme požádali naše absolventy o jejich vzpomínky na studentská léta strávená na Pedagogické fakultě JU. Všem jim za jejich příspěvky děkujeme a přejeme jim, aby všechno to, co jim studium na Pedagogické fakultě dalo, je nadále provázelo v jejich profesním a osobním životě.

 

Mgr. Ludmila Dvořáková

Studium ruského jazyka a hudební výchovy na pedagogické fakultě ukončila v r. 1970, externě pak vystudovala český jazyk a hudební výchovu na Filozofické fakultě UK. Tři roky učila na Gymnáziu Strakonice a více než třicet let na Gymnáziu Jana Valeriána Jirsíka (dříve Karla Šatala) v Českých Budějovicích. Již ve Strakonicích založila pěvecký sbor, v roce 1989 pak založila a dvacet dva let úspěšně vedla smíšený pěvecký sbor Mendík na tomto gymnáziu, nyní je sbormistryní Komorního pěveckého sdružení Abwun, složeného z jeho absolventů.

Mgr. Šimon Heller

Na Pedagogické fakultě JU vystudoval aprobaci matematika a zeměpis. Má za sebou několik expedic do Afriky, Jižní Ameriky a Asie. Pravidelně o svých cestách přednáší. V současné době vyučuje zeměpis na gymnáziu v Třeboni.

doc. PaedDr. Jan Hondlík, CSc.

bývalý dlouholetý vedoucí katedry tělesné výchovy

  zobrazit vzkaz

Mgr. Jarmila Ichová

Na PF JU vystudovala aprobaci matematika– biologie. V roce 1999 vyhrála anketu Zlatý Ámos. V roce 2010 obdržela cenu Učené společnosti České republiky pro středoškolské pedagogy. V současné době vyučuje matematiku a biologii na Gymnáziu Jírovcova.

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

  zobrazit vzkaz

Mgr. Pavlína Jíšová

zpěvačka

  zobrazit vzkaz

Mgr. Ivo Kareš

Studium na Pedagogické fakultě ukončil roku 1988. V letech 1988 až 1997 učil na českobudějovických školách. Od roku 1997 pracuje v Jihočeské vědecké knihovně, v roce 2012 se stal jejím ředitelem.

PaedDr. Hynek Kmoníček

velvyslanec ČR v USA

  zobrazit vzkaz

Mgr. Vít Rakušan

poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

  zobrazit vzkaz

Mgr. MgA. Ivana Šimánková

Na PF JU vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ, působila jako redaktorka v regionální TV Gimi a České televizi. V současné době vlastní agenturu na pořádání kulturních a společenských akcí. Externě působí jako moderátorka v Českém rozhlasu České Budějovice a Jihočeské televizi.

PhDr. Karel Štix

Studium ruského jazyka a hudební výchovy ukončil na Pedagogické fakultě JU v roce 1988. Aprobaci si rozšířil studiem angličtiny na PF ZU v Plzni. Po skončení základní vojenské služby začal učit na Střední zdravotnické škole v Č. Budějovicích a po třech letech byl přijat jako středoškolský učitel na Gymnázium v České ulici, Č. Budějovice, kde učil osm let angličtinu a dějiny hudby. Na gymnáziu založil pěvecký sbor. Od roku 2000 je úspěšným manažerem a ředitelem SZŠ a VOŠ zdravotnické v Č. Budějovicích. Po ukončení funkčního studia na PF UK Praha se stal lektorem, vedoucím a hodnotitelem závěrečných prací v oblasti funkčního studia ředitelů škol. Od roku 2009 je předsedou Asociace zdravotnických škol ČR a v současné době je 1. místopředsedou Akreditační komise vyššího odborného vzdělávání MŠMT. Pět let učí externě na katedře pedagogiky a psychologie PF JU. Jako hlavní manažer řídí několik mezinárodních projektů mobilit učitelů a studentů v rámci programu Erasmus plus. V roce 2013 byla jeho práce oceněna ministrem školství a bylo mu uděleno nejvyšší rezortní vyznamenání - stříbrná medaile II. stupně.

Mgr. Veronika Günzelová

Na PF JU vystudovala aprobaci matematika – společenské vědy. V současné době učí na Biskupském gymnáziu a zároveň pracuje na PF JU jako referentka pro celoživotní vzdělávání.

Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D.

Na PF JU vystudoval učitelství všeobecně vzdělávacích oborů pro základní školy, aprobace fyzika, výpočetní technika a elektronika. Působil jako učitel na ZŠ a MŠ Ševětín, ZŠ Prachatice a ZŠ Planá nad Lužnicí. V roce 2018 získal ocenění ČEZ Ámos fyzikář roku. V současné době působí jako odborný asistent na katedře aplikované fyziky a techniky PF JU.