Symbol PF Konference Učitel Pro Futuro

Představení vize Pedagogické fakulty JU a na ni navazující strategické koncepce přípravy učitelů „Učitel Pro Futuro“ proběhlo v rámci konference, která se uskutečnila v pátek 21. 2. 2020 v Aule Miroslava Papáčka. Definici toho, jaká by měla být příprava budoucích učitelů, představila paní děkanka doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D., na ni navázala emeritní děkanka doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. a proděkan pro akreditace a spolupráci s praxí PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. Prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. představila hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Následovala prezentace všech kateder a oddělení Pedagogické fakulty JU. Členové akademické obce se tak například dozvěděli o projektech, které se na jednotlivých pracovištích řeší nebo jak funguje spolupráce se studenty. Na závěr vystoupili členové spolku Otevřeno České Budějovice a PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. představil Centrum didaktických inovací. Tímto děkujeme všem katedrám a oddělením za podnětné prezentace a originální videa, která každé prezentaci předcházela.