Symbol PF Krajské kolo Biologické olympiády

Studenti 1. a 2. ročníků čtyřletých středních škol a odpovídajících ročníků gymnázií se v pátek 5. 4. 2019 účastnili krajského kola Biologické olympiády kategorie B. Na katedře biologie PF JU plnili množství praktických i teoretických úloh. Organizace probíhala ve spolupráci s Domem dětí a mládeže České Budějovice.