Symbol PF Návštěva na Memorial University of Newfoundland and Labrador

V posledním zářijovém týdnu navštívila paní prorektorka pro zahraniční vztahy doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D. společně s Mgr. Lukášem Rokosem, Ph.D. z katedry biologie PF JU kanadskou univerzitu Memorial University of Newfoundland and Labrador, která se nachází ve městě St. John's. Cílem této návštěvy bylo představení současných výzkumů realizovaných na naší fakultě, domlouvání budoucí vzájemné spolupráce na úrovni univerzity, fakult, ale i jednotlivých kateder. Memorial University of Newfoundland and Labrador je jedinou univerzitou v této kanadské provincii a má s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích uzavřené tzv. Memorandum of Understanding, na jehož základě je možné v budoucnu realizovat výměnné pobyty studentů i zaměstanců z obou institucí.