Symbol PF Ocenění Mgr. Michala Vančury, Ph.D.

Na slavnostním ceremoniálu k zahájení akademického roku byla oceněna řada osobností. Proděkan naší fakulty Mgr. Michal Vančura, Ph.D. obdržel Pamětní medaili Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích od rektora univerzity pana docenta Tomáše Machuly. Blahopřejeme!