Symbol PF Oslavy výročí sametové revoluce

V rámci oslav svobody a demokracie uspořádala v úterý 12. 11. 2019 Pedagogická fakulta JU přednášku pana Mgr. Marka Šebeše, Ph.D. týkající se televizního vysílání v době komunismu. Následovala debata s absolventy PF JU z roku 1969. Celé odpoledne se završilo promítáním filmu o studentské stávce v roce 1968.