Symbol PF Pedagogická psychologie – ohlédnutí zpět a další výhledy

Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU v Brně v rámci Odborné sekce pro výuku psychologie při Českomoravské psychologické společnosti pořádala ve středu 12. 2. 2020 kulatý stůl s názvem Pedagogická psychologie – ohlédnutí zpět a další výhledy. Cílem setkání byla diskuze nad pedagogickou psychologií: co máme za sebou a před jakými výzvami stojíme, a to ve všech třech podobách – pedagogická psychologie pro psychology, pedagogická psychologie pro učitelské obory, psychodidaktika.