Symbol PF Profesní podpora pedagogů MŠ - 2. Letní škola Pedagogické fakulty JU v Č. Budějovicích

V druhém a třetím červencovém týdnu se v areálu MEVPIS ve Vodňanech konal 2. ročník Letní školy, kterou pořádala Pedagogická fakulta s Fakultou rybářství a ochrany vod s podporou projektu v rámci Institucionálního programu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Účastníky této letní školy byli pedagogové mateřských škol. Programová nabídka obsahovala 21 odborných témat. Celkem se této Letní školy účastnilo 91 učitelek a 1 učitel mateřských škol.

Zpětná vazba od účastníků byla velmi pozitivní. Takto vidí Letní školu jedna z účastnic, Bc. Zuzana Kupcová:

 

Po loňské zkušenosti, kdy jsem ve Vodňanech strávila pouze dva dny a odjížděla s pocitem: "O co všechno přijdu?", jsem letos neponechala nic náhodě a přijela na program čtyřdenní. A dobře jsem udělala. Musím vyzdvihnout především:

  • Aktuálnost, zajímavost a praktičnost seminářů. Informace a poznatky, které jsem během nich získala, se plně dotýkaly mé praxe v mateřské škole, dětí, mě samotné. Přestože byl teprve druhý týden prázdnin, měla jsem pocit, že by bylo nejlepší zahájit školní rok hned, abych si to všechno mohla zažít co nejdříve v praxi :)
  • Profesionalitu, autentičnost a osobní přístup všech lektorů. Oceňuji nasazení všech zúčastněných lektorů, jejich zkušenosti, připravenost a především ochotu a schopnost podělit se o své znalosti i osobní zkušenosti.
  • Chuť zúčastněných spolupracovat, podílet se, něco nového se dozvědět, užít si to. Sama jsem měla možnost jeden seminář lektorovat, a přestože probíhal v odpoledních hodinách, zúčastnění nechvátali domů, a ochotně pomáhali naplňovat můj záměr - "Nejen slyšet a vidět, ale také samostatně tvořit, prožívat a hodnotit".
  • Zázemí a péči o naše potřeby. Ubytování, strava i ochota všech, se kterými jsme měli možnost se setkat, byla příkladná. A třešinkou na dortu byly sladké tečky po večeři, jež jsme dostávali jako pozornost podniku :)

Nezbývá než poděkovat všem, jež se na přípravě Letní školy podíleli.

A jedno přání nakonec: "Kéž se v příštím roce ve Vodňanech opět setkáme."

(Bc. Zuzana Kupcová)

 

Již nyní připravujeme na letní měsíce 2017 pro pedagogy mateřských škol za podpory programu IP 2016 - 18 3. ročník Letní školy Pedagogické fakulty JU v ČB, o jehož tématech a termínech budeme informovat s předstihem na jaře 2017.