Symbol PF Přednáška prof. Josefa Šmajse

Známý brněnský filosof prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc., který se dlouhodobě zabývá problematikou vztahu ohrožené přírody a ohrožené kultury, vystoupil ve středu 9. 11. 2016 na naší fakultě s přednáškou na téma „K problému smiřování kultury s přírodou“, ve které vysvětlil, že přirozené bytí zaniká lidskou aktivitou, a proto příčinou ekologické krize je nekompatibilita člověka a přírody. Jako nejaktuálnější filosofický problém ve vztahu člověk – příroda zdůraznil chybějící planetární altruismus naší civilizace.