Symbol PF Profesor Václav Bok oslavil osmdesátiny

Na počest osmdesátých narozenin evropsky uznávaného odborníka na středověkou německou literaturu, profesora Václava Boka, uspořádala katedra germanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v pátek 5. 4. 2019 vědeckou konferenci s názvem „Germanistika mezi středověkem a současností“. Této velice zajímavé akce se zúčastnili významní germanisté z celé Evropy, zejména z univerzit v Oldenburgu, Berlíně, Vídni, v Drážďanech a z celé řady dalších akademických pracovišť. K významnému jubileu přišly poblahopřát Václavu Bokovi i desítky jeho bývalých studentů a kolegů.