Symbol PF Rakouský host na Pedagogické fakultě

Ředitel Rakouského kulturního fóra v Praze dr. Andreas Schmidinger jednal v posledním zářijovém týdnu se členy katedry germanistiky Pedagogické fakulty JU o další možné spolupráci, která by se měla zaměřit na rozšíření kontaktů s rakouskými vysokými školami a dalšími vzdělávacími a kulturními institucemi. V nejbližším období se spolupráce bude konkrétně týkat doplnění knižního fondu v rakouské sekci Akademické knihovny – například o učebnice k předmětům, které se vyučují na základních školách v Rakousku. K bohatému jednacímu programu přispěla i diskuse o výběru spisovatelů, kteří by při autorských čteních mohli prezentovat své nejnovější knihy, nechybělo ani plánování společných jednání se Svazem germanistů.